Reklamacje i zwroty

ZWROTY

Każdemu Klientowi przysługuje możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrotowi podlega wyłącznie Produkt w stanie niezmienionym z kompletem oryginalnie przyczepionych metek.
W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów Klient powinien obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
W przypadku zwrotu produktu zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że nie będzie to możliwe lub wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaty.
Koszty wysyłki związanej ze zwrotem towaru są po stronie Kupującego.

W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy o kontakt:
mailowy kontakt@kaybi.eu
telefoniczny +48 798 737 623

Zwroty należy kierować na adres:
Katarzyna Byler Media Consulting
ul. Belgradzka 46/22
02-793 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat zasad zwrotów znajdują się w punkcie 8 regulaminu naszego sklepu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Belgradzka 46/22, 02-793 warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kaybi.eu
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.
Sprzedawca informuje, że w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Sprzedawcy odnośnie czyszczenia produktu reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku zaleconego prania metodą Aqua Wash niezbędne jest przedstawienie rachunku z pralni a wykonaną usługę prania Aqua Wash.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Belgradzka 46/22, 02-793 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kaybi.eu
Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.